22

DwaandePic

Klik hier voor 3- en 6-daagse
Markant Friesland Tours op de fiets

www.markantfrieslandroute.nl

Activiteitenkalender 2017

Informatie & contact

Kids •

Route •

Musea •

Activiteiten

Nieuws •

Exposities 2017

Friese musea werken samen: De bjusterbaarlike simmerwike ‘Giesto mei op aventoer?’
Datum: 28 augustus tot en met 1 september
Locatie: museum ’t Fiskershúske

In museum ’t Fiskershúske is elke dag een kweldertocht bij de Waddenzee voor kinderen met hun ouders of begeleiders. Wat vind je hier in de natuur en waarom is deze plek zo bijzonder? De tocht duurt ongeveer een uur en is gratis bij een museumkaartje.

In de Bjusterbaarlike Simmerwike kun je van alles te weten komen over wandtegels; ’t Fiskershúske hangt er vol mee. Daarna kun je zelf een tegeltje beschilderen, die wordt dan op een speciale wand in het museum geplaatst. Meedoen is gratis bij een museumkaartje.

De andere deelnemende musea zijn: Eise Eisinga Planetarium in Franeker, Museum Joure, Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden, Bezoekerscentrum Woudagemaal in Lemmer, Bezoekerscentrum Mar en Klif in Oudemirdum, Fries Scheepvaartmuseum in Sneek en Jopie Huisman museum in Workum.

Tegeltjesproject2017
 


Theun de Vries-boekendag, met boekenmarkt
Datum: zaterdag 19 augustus
Locatie: De Schierstins, Feanwâlden

Tijdens de Theun de Vriesboekendag organiseert De Schierstins deze keer weer taxaties voor diverse voorwerpen van de prehistorie t/m de 20e eeuw, wandtegels en boeken. Deze dag wordt na de succesvolle boekenmarkt van de laatste jaren opnieuw gehouden in augustus, namelijk zaterdag de 19e.

Inlichtingen bij De Schierstins, Haadstrjitte 1, tel. 0511-472937. info@schierstins.nl.

BoekenmarktHaye300dpi
 


Kunstexpositie ‘Wetterwâlden:
van Ids Wiersma tot hedendaags

Datum: t/m 3 september 2017
Locatie: Schierstins te Feanwâlden

Het Bûtenfjild en de omringende moerassige gebieden van de Noordelijk Friese Wouden trekken niet alleen natuurliefhebbers en recreanten. Ook beeldend kunstenaars zijn er te vinden. Dat is te zien op de kunstexpositie ‘Wetterwâlden’, die t/m 3 september in de Schierstins te Feanwâlden te gehouden wordt.

Aanleiding voor de expositie is de oplevering van Gebiedsontwikkeling Bûtenfjild en de opening van de elektrische vaarroute in dit gebied deze maand. De moerassige en waterrijke gebieden van de Noordelijke Friese Wouden hebben altijd kunstschilders getrokken. Ids Wiersma zette er 100 jaar geleden al z’n schildersezel neer, samen met kunstvrienden als Egnatius Ydema en Simon Kamminga. Van Ids Wiersma hangt een aantal werken op deze tentoonstelling.
 

SandeHiskevander300dpi
 


Sits, Eksoatysk mar Frysk.
Datum: t/m september 2017
Locatie: Museum Dokkum

Sits is een handbeschilderde stof werd vanaf de 17e eeuw ingevoerd uit Voor-Indië (het huidige India). Deze vaak kleurrijke stof werd op veel manieren gebruikt onder andere in verschillende kledingstukken uit de Friese streekdrachten.

Het museum stelt hiervan een aantal kledingstukken tentoon, onder andere 20 verschillende kleurrijke kindermutsjes, zonnehoeden en een volledig jongenspakje.

poppendeken18eeeuwdeelsIndiasesitsdeelsEuropees


Expositie Tweede Wereldoorlog
Datum: seizoen 2017
Locatie: De SeedyksterToer aan de zeedijk bij Marrum

De expositie is samengesteld door Harry Feenstra uit Blije. Hij toont in De SeedyksterToer hoofdzakelijk door hem zelf in het waddengebied gevonden onderdelen van vliegtuigen, die in de Tweede Wereldoorlog verongelukten tussen Zwarte Haan en Schiermonnikoog.

De expositie is dagelijks geopend voor publiek. 
 


Expositie Koe op de Kaart
Datum: t/m 15 september 2017
Locatie: Fries Landbouwmuseum in Earnewâld

De mens en de koe zijn al meer dan tachtig eeuwen met elkaar verbonden. Ruim een eeuw van deze verbintenis is vastgelegd in de prachtige expositie: De Koe op de Kaart.
In de tentoonstelling is een selectie te zien uit de collectie van 10.000 prentbriefkaarten die Hans Miltenburg wereldwijd heeft verzameld.
De historische veranderingen in de landbouw zijn ook op prentbriefkaarten vastgelegd: van het handmelken tot de melkmachine en het gebruik van het rund als productiedier, lastdier, trekdier en rijdier.
Verder toont de expositie verschillende rituelen en sporten van mens en koe.
Openingstijden: 24 april – 15 sept., elke dag van 10:00 – 17:00 uur (m.u.v. feestdagen)
 

Museumschatten

twitternewbirdmarkantblauwVolg Markant Friesland (@MarkantFRL) op twitter voor het laatste nieuws.
 


twitternewbirdmarkantblauw1Volg Mark en Ant (@MarkEnAnt) op twitter voor het laatste nieuws.
 


facebookflatlogomarkantLike Markant Friesland
nu op Facebook