m1
m4
m5

De Fogelsangh State is een opengesteld particulier buitenhuis. Sinds de bouw in 1646 is het altijd in particuliere handen geweest. De Fogelsangh State vererfde steeds, werd nooit verkocht en is nu eigendom van Kyra Livia baronesse van Harinxma thoe Slooten die het vruchtgebruik van het huis heeft ondergebracht in de Stichting Fogelsangh-State. De State is prachtig om te bezichtigen en ook het park rond de State (ontworpen door Roodbaard ).

m8

Fogelsangh State, Veenklooster

m20

m23Van dit museum is een aantal topstukken uit de collectie te bewonderen op Museumschatten van Markant Friesland.

Fogelsangh State
Kleasterwei 3, 9297 WR Veenklooster
Telefoon: 0511 441970
www.fogelsangh-state.nl
info@fogelsangh-state.nl

Openingstijden:
30 april t/m 31 oktober di - za 10.00-17.00
15 juni t/m 31 oktober: zo 13:00 tot 17:00 uur
groepen op afspraak

 

fogelsanghstate
fogelsanghstate2
fogelsanghstate3
fogelsanghstate4
EuropeesLandbouwfonds1
provincie1