22
frieslandbouwmuseumI

Fries Landbouwmuseum
Koaidyk 8B
9264 TP Earnewâld
Tel. 0511-539420
info@frieslandbouwmuseum.nl
www.frieslandbouwmuseum.nl

Openingstijden:
1 april t/m 31 oktoberdagelijks 10:00 - 17:00 uur
1 november t/ 31 maart alleen op afspraak 
en in schoolvakanties (regio noord):
10:00 - 17:00 uur
gesloten op de volgende feestdagen:kerstdagen, oud & nieuwjaarsdag, 1e paasdag, koningsdag en 1e pinksterdag

Toegangsprijzen:
Volwassene€ 6,00
Kind 6 t/m 12 jaar € 3,00
Kind 0 t/m 5 jaar gratis
65+ Geen korting
Gezinskaart€ 15,00
Museumjaarkaart gratis
(de museumjaarkaart is alleen geldig voor een museumbezoek en is niet geldig voor combikaarten, arrangementen en kortingsacties) 

Fries Landbouwmuseum

Levendig museum
Het Fries Landbouwmuseum is een modern ingericht, levendig museum. De stoommachine uit de zuivelfabriek draait, het geluid van de karnmolen klinkt in de boterhoek en een boerenfamilie uit de terpentijd klaagt over de slechte oogst en de hoge waterstand. Overal zijn filmpjes te zien  uit vervlogen tijden.

Het museum toont de leef-, werk- en woonomstandigheden van de boer  tijdens verschillende perioden: De terpentijd, de middeleeuwen, de periode rondom 1870 en de perioden voor en na de Tweede Wereldoorlog.  Het verhaal van de Friese boer door de eeuwen heen wordt getoond middels  een waardevolle en uitgebreide collectie landbouwgereedschappen en voorwerpen die gebruikt werden bij de akkerbouw en de veeteelt.  Ook  zijn er voorwerpen te bezichtigen die gebruikt zijn bij de zuivelproductie op de boerderij. In het museum zijn tevens de collectie van Stichting ‘Us Mem’ over het Fries Rundvee Stamboek, delen uit de Nationale Zuivelcollectie  en allerlei waardevolle pronk- en siervoorwerpen te zien.  Verder heeft het museum een fraaie verzameling schilderijen en afbeeldingen.
Naast de vaste collectie zijn er jaarlijks verschillende tijdelijke tentoonstellingen te bezichtigen. Kijk voor de recente wisselexposities op de website.

Meer dan een museum
Het museum deelt haar dak met het bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen. Het gebouw is zowel over land als over water goed te bereiken en heeft een eigen kade. Na een bezoek  aan het museum en het  bezoekerscentrum  kunt u in het restaurant De Buitenplaats of op het fraaie terras aan het water van De Buitenplaats genieten van een heerlijke kop koffie of een lekker diner.

 

museumschattentitelroodVan dit museum kunt een aantal topstukken uit de collectie bewonderen op museumschatten van Markant Friesland.

Informatie & contact

Kids •

Route •

Musea

Activiteiten •

Nieuws •

Museumschatten