cultuurfondsvierkantConverted
OUDHEIDSKAMER2a

Bijbel | Kollumer Museum "Mr. Andreae", Kollum

Bijbel met zilveren sloten en een zilveren plaquette uit 1884. Het formaat is 15 x 30 x 5 cm.

Op de plaquette staat vermeld: ‘Den Heer H. Klugkist Hesse als 25-jarig Voorzitter van de Afdeling Dockum van het Nederlandsch Bijbelgenootschap 1884’.

 

Andere objecten van dit museum:

OUDHEIDSKAMER1item3OUDHEIDSKAMER3

EuropeesLandbouwfonds2
provincie1


© 2015 Markant Friesland. Dit project is mogelijk gemaakt dankzij Europese subsidie en de provincie Fryslân, met dank aan Plattelânsprojekten.

Voorts werd een bijdrage ontvangen van de Prins Bernhard Cultuurfonds.

OUDHEIDSKAMER1 OUDHEIDSKAMER3