cultuurfondsvierkantConverted
OUDHEIDSKAMER2

Hemdrok | Kollumer Museum "Mr. Andreae", Kollum

Een hemdrok uit de periode 1790 tot 1830 van Binne Jans uit Eestrum. Schenking van Mw. Wymenga-Veltman uit Sneek. De hemdrok is gemaakt van een zwarte stof met kleine rode bloemetjes. De hemdrok sluit met twee rijen van 7 stofknopen. Op de manchetten zit eenzelfde knoop.

De hemdrok heeft toebehoord aan Binne Jans (Binnema), die leefde van 1765 tot 1838. Hij was boer in Eestrum en kwam in het jaar 1797 met vele anderen in verzet tegen de Patriotten. Dit verzet is bekend geworden als het Kollumer Oproer. Binne Jans is geen familie van Jan Binnes, een van de hoofdpersonen in het Kollumer Oproer. Deze werd onthoofd als straf voor zijn daden.

 

Andere objecten van dit museum:

OUDHEIDSKAMER1item3OUDHEIDSKAMER2a

EuropeesLandbouwfonds2
provincie1


© 2015 Markant Friesland. Dit project is mogelijk gemaakt dankzij Europese subsidie en de provincie Fryslân, met dank aan Plattelânsprojekten.

Voorts werd een bijdrage ontvangen van de Prins Bernhard Cultuurfonds.

OUDHEIDSKAMER1 OUDHEIDSKAMER2a