cultuurfondsvierkantConverted
KLOOSTERKLEARKAMP1

Klankpot | Klooster Claercamp museum, Rinsumageest

Klankpot van aardewerk, waarschijnlijk uit de middeleeuwen.

De klankpot is gevonden bij opgravingen door van professor Giffen. Tussen 1939 en 1941 deed hij opgravingen op het terrein van het voormalige klooster Claercamp bij Rinsumageest. Dit soort potten werd op bepaalde plaatsen in het gewelf van een kerk geplaatst voor een betere akoestiek.

 

Andere objecten van dit museum:

KLOOSTERKLEARKAMP2item3KLOOSTERKLEARKAMP4

EuropeesLandbouwfonds2
provincie1


© 2015 Markant Friesland. Dit project is mogelijk gemaakt dankzij Europese subsidie en de provincie Fryslân, met dank aan Plattelânsprojekten.

Voorts werd een bijdrage ontvangen van de Prins Bernhard Cultuurfonds.

KLOOSTERKLEARKAMP2 KLOOSTERKLEARKAMP4