cultuurfondsvierkantConverted
oudheidkamer

Schotel | Kollumer Museum "Mr. Andreae", Kollum

Schotel van zilver uit het jaar 1708, in bruikleen afgestaan aan de Oudheidkamer door de Stichting Alde Fryske Tsjerken. De schotel heeft een diameter van 25.6 cm.

Op de brede rand is aan de ene zijde het alliantiewapen Aylva-Aylva gegraveerd en ‘Anno 1708’; daaronder een banderol met het opschrift: ‘gegeven aen de kerk van Ausbuer door den wel Edele Hoogh geboren Heer J. Epo van Aylva en den wel edele geboren vrou Lucia van Aylva’. Aan de andere zijde is binnen een krans een afbeelding van het kerkje gegraveerd. Merken: Dokkum, niet gekroonde E van 1677, meesterteken Th. Hicht.

 

Andere objecten van dit museum:

OUDHEIDSKAMER2aitem3OUDHEIDSKAMER3

EuropeesLandbouwfonds2
provincie1


© 2015 Markant Friesland. Dit project is mogelijk gemaakt dankzij Europese subsidie en de provincie Fryslân, met dank aan Plattelânsprojekten.

Voorts werd een bijdrage ontvangen van de Prins Bernhard Cultuurfonds.

OUDHEIDSKAMER2a OUDHEIDSKAMER3