cultuurfondsvierkantConverted

LANDBOUWVEENKLOOSTER1

Kaaspers

Houten kaaspers

Landbouwmuseum De Brink, Veenklooster

Kleasterwei 2
9297 WS Veenklooster

0511 445421

www.landbouwmuseum.nl
info@landbouwmuseum.nl

LANDBOUWVEENKLOOSTER3

Honsploeg

Honsploeg, gemaakt door P. Oothout uit Oostermeer.

LANDBOUWVEENKLOOSTER2

Wanmolen

Wanmolen van hout.

EuropeesLandbouwfonds2
provincie1


© 2015 Markant Friesland. Dit project is mogelijk gemaakt dankzij Europese subsidie en de provincie Fryslân, met dank aan Plattelânsprojekten.

Voorts werd een bijdrage ontvangen van de Prins Bernhard Cultuurfonds.

LANDBOUWVEENKLOOSTER1 LANDBOUWVEENKLOOSTER3