22
DSC0162

Openluchtmuseum/Themapark "De Spitkeet"
De Dunen 3
9281 KT Harkema
0512-840431
info@despitkeet.nl
www.despitkeet.nl

Openingstijden:
April t/m oktober:
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur Zondag 13.00 - 17.00 uur

Toegangsprijzen:
Volwassenen € 5,50
Kinderen van 4 t/m 12 jaar € 2,50
Voor groepen gelden aangepaste tarieven
Museumjaarkaarthouders gratis
Donateurs (meer dan € 15,-) gratis

Openluchtmuseum/Themapark "De Spitkeet"

Op het terrein van het Themapark stonden tot de jaren ’60 verscheidene woningwetwoningen gebouwd in het begin van de twintigste eeuw door de Stichting Woningbouw Achtkarspelen.

Omdat deze woningen toen niet meer voldeden aan de eisen van die tijd werden ze stuk voor stuk afgebroken. Toen in 1989 huisnummer 30 leeg kwam zou dat ook worden opgeruimd. Hiertegen kwamen de Stichting Oud Achtkarspelen, de Stichting Woningbouw Achtkarspelen (S.W.A.) en Dorpsbelang Harkema in verzet. Zij wilden deze woning bewaren en dan gebruiken als startpunt voor een op te richten openluchtmuseum. De plaggenhut stond al sinds 1964 op het armenkerkhof.

Er werd een plan gemaakt voor de inrichting en in 1990 werd de Stichting Friesch-Groningsche Heide “geboren”. Enkele jaren later kwam het Jelle Dam Hûs er bij. Deze woning werd gebruikt als ontvangstruimte. In 1998 werd het woudhuisje, het Jehannes–Hinke Hûs, herbouwd, een oorspronkelijke woning zoals die in de Friese Wouden heel veel werden gebouwd in de 19e en 20e eeuw. Toen het Jelle Dam Hûs te klein werd als ontvangstruimte ( er kwamen steeds meer bezoekers) werd in 2002 het prachtige nieuwe ontvangstgebouw, It Skieppehok, gebouwd. Een geweldige vooruitgang. De laatste jaren zijn er steeds nieuwe bezienswaardigheden bij gekomen, zoals een holwoning, een onderduikershol, een pikehokwoning (kippenhokwoning), een baarhuisje en een klokkenstoel. Allemaal passend bij het overzicht dat wordt gegeven van de situatie op de Friesch-Groningsche heide in de 19e / 20e eeuw.

In 2015 is de Malmoune gereed gekomen, een vierkant huizenblok met vier éénkamerwoningen. Verder zijn er speelfaciliteiten voor kinderen gerealiseerd; uiteraard in natuurlijke materialen passend bij het karakter van het Openluchtmuseum.

Elk jaar wordt er een tentoonstelling gehouden in de het gebouw van de Malmoune. 

Informatie & contact

Kids •

Route •

Musea

Nieuws •

Museumschatten