m1
m4
m5
waldhuske

In 1909 kreeg Smallingerland z'n eerste acht woningwetwoningen. Turf, onafzienbare heidevelden, een plaggenhut en armoe. Zo zag het leven er rond 1909 in deze streken uit. In dat jaar kreeg Smallingerland z'n eerste acht woningwetwoningen. De woningstichting liet ze bouwen in Houtigehage, aan de weg die tegenwoordig Skoallewyk heet. Een huisje op nummer 10 is nu als monument in oorspronkelijke staat hersteld.

m8

Museum 't Wâldhuske, Houtigehage

m20

Museum 't Wâldhuske
Skoallewyk 10
9223 NK Houtigehage
telefoon: 0512 - 520870 (Monika van Dijk)
http://www.dorphoutigehage.nlt_waldhuske.php?p=geschiedenis
m.wijnstra4@kpnplanet.nl

Openingstijden:
April t/m oktober, iedere 1ste en 3de zondag van de maand. Vanaf 12.30 - 17.00 uur en andere dagen op afspraak te bezoeken.

EuropeesLandbouwfonds1
provincie1
waldhuske2