cultuurfondsvierkantConverted

FOGELSANGHSTATE4

Schilderij Henriette Engelken

Olieverfschilderij van Henriette Engelken, maker onbekend, omstreeks 1870.

Fogelsangh State, Veenklooster

Kleasterwei 3
9297 WR Veenklooster

Telefoon: 0511 441970

www.fogelsangh-state.nl
info@fogelsangh-state.nl

FOGELSANGHSTATE2

Nieuw Amstelporselein

250delig servies van porselein uit 1809, in Nieuw Amstel beschilderd en geglazuurd. Het servies komt uit de Van Iddekinge Collectie en is in bruikleen aan de Stichting Fogelsangh State gegeven.

FOGELSANGHSTATE3

Schilderij Pibo Doma

Olieverfschilderij van Pibo Doma, gemaakt door Pieter Nason in 1667.

EuropeesLandbouwfonds2
provincie1


© 2015 Markant Friesland. Dit project is mogelijk gemaakt dankzij Europese subsidie en de provincie Fryslân, met dank aan Plattelânsprojekten.

Voorts werd een bijdrage ontvangen van de Prins Bernhard Cultuurfonds.

FOGELSANGHSTATE4 FOGELSANGHSTATE2