cultuurfondsvierkantConverted
FOGELSANGHSTATE1

Nieuw Amstelporselein | Fogelsangh State, Veenklooster

250delig servies van porselein uit 1809, in Nieuw Amstel beschilderd en geglazuurd. Het servies komt uit de Van Iddekinge Collectie en is in bruikleen aan de Stichting Fogelsangh State gegeven. Het is waarschijnlijk het grootste nog bijeenhorend Amstelservies.

Het servies is van wit porselein met opstaande rand, met goud aangezet. Verspreid over het object zijn gouden strooibloemetjes aangebracht. Aan de ene kant is een voorstelling geschilderd van vogels in het struikgewas, aan de andere kant van planten, insekten en vogels. De stukken zijn gemerkt Amstel in goud boven glazuur. Tot de collectie behoren ook een aantal koffiekoppen waarvan de decoratie enigszins verschilt van de rest. Bovendien hebben enige hiervan naast het merk Amstel , zwart boven glazuur, het stempel van Limoges France. Naar alle waarschijnlijkheid werden deze koppen in Limoges gebakken en in Nieuw Amstel beschilderd.

 

Andere objecten van dit museum:

FOGELSANGHSTATE3item4FOGELSANGHSTATE4

EuropeesLandbouwfonds2
provincie1


© 2015 Markant Friesland. Dit project is mogelijk gemaakt dankzij Europese subsidie en de provincie Fryslân, met dank aan Plattelânsprojekten.

Voorts werd een bijdrage ontvangen van de Prins Bernhard Cultuurfonds.

FOGELSANGHSTATE3 FOGELSANGHSTATE4