cultuurfondsvierkantConverted

OUDHEIDSKAMER3

Hemdrok

Een hemdrok uit de periode 1790 tot 1830 van Binne Jans uit Eestrum. Schenking van Mw. Wymenga-Veltman uit Sneek.

Kollumer Museum “Mr. Andreae”

MFC Oostenburg
Oostenburgstraat 2
9291 EM Kollum
Tel. 06-19 88 14 84 (bgg: 06-22 64 79 73)

www.kollumermuseum.nl

OUDHEIDSKAMER1

Schotel

Schotel van zilver uit het jaar 1708, in bruikleen afgestaan aan de Oudheidkamer door de Stichting Alde Fryske Tsjerken. De schotel heeft een diameter van 25.6 cm.

OUDHEIDSKAMER2a

Bijbel

Bijbel met zilveren sloten en een zilveren plaquette uit 1884. Het formaat is 15 x 30 x 5 cm.

EuropeesLandbouwfonds2
provincie1


© 2015 Markant Friesland. Dit project is mogelijk gemaakt dankzij Europese subsidie en de provincie Fryslân, met dank aan Plattelânsprojekten.

Voorts werd een bijdrage ontvangen van de Prins Bernhard Cultuurfonds.

OUDHEIDSKAMER3 OUDHEIDSKAMER1