cultuurfondsvierkantConverted
MOLENDEHOOP1

Modelmaalkoppel | Molen de Hoop, Sumar

Model van een maalkoppel, gemaakt door molenaars van De Hoop.

Op verkleinde schaal is door molenaars van De Hoop een werkend, door een elektromotor aangedreven maalkoppel gemaakt. Hiermee kunnen zij op de tentoonstellingszolder de werking van een maalkoppel demonstreren. De houten omkasting (de kuip) rond de maalstenen kan eenvoudig voor een deel verwijderd worden. De twee maalstenen worden dan zichtbaar, de onderste vaste, platte ronde steen wordt de ligger genoemd en de bovenste draaiende steen de loper. Tussen de stenen wordt het graan fijn gemaald tot volkoren meel.

 

Andere objecten van dit museum:

MOLENDEHOOP3item3item4

EuropeesLandbouwfonds2
provincie1


© 2015 Markant Friesland. Dit project is mogelijk gemaakt dankzij Europese subsidie en de provincie Fryslân, met dank aan Plattelânsprojekten.

Voorts werd een bijdrage ontvangen van de Prins Bernhard Cultuurfonds.

MOLENDEHOOP3 item4