cultuurfondsvierkantConverted
EuropeesLandbouwfonds2
provincie1


© 2015 Markant Friesland. Dit project is mogelijk gemaakt dankzij Europese subsidie en de provincie Fryslân, met dank aan Plattelânsprojekten.

Voorts werd een bijdrage ontvangen van de Prins Bernhard Cultuurfonds.

item2

Toren | De Schierstins, Feanwâlden

Toren van de Schierstins in Feanwâlden gebouwd rond 1300 van kloostermoppen.

Een stins was een stenen huis, een verdedigbare toren. Hierin konden de bewoners van omliggende boerderijen zich in tijden van oorlog terugtrekken. Stinsen werden meestal op een verhoging gebouwd en kregen een wal of gracht als extra versterking. De verdieping kon alleen bereikt worden met een weg te halen trap. In een document uit 1439 wordt de naam Schiera Monnika huse vermeld, aangezien de stins in handen is gekomen van het klooster Claerkamp bij Rinsumageast, waarvan de monniken grijze (schiere) pijen droegen. In de Schierstins woonde de hof- of veenmeester die toezicht hield op het turfsteken in de omgeving. In latere tijden werden verschillende aanpassingen gedaan om gerieflijker in de stins te kunnen wonen. De toren werd hoger gemaakt en schietgaten werden gedicht.

 

Andere objecten van dit museum:

SCHIERSTINS2item4item5

SCHIERSTINS2 item5