cultuurfondsvierkantConverted

ADMIRALDOKKUM3

Botanische tuin De Kruidhof
Buitenpost

ADMIRALDOKKUM5

Fries Landbouwmuseum

Goutum

ADMIRALDOKKUM1

Fogelsangh State

Veenklooster

ADMIRALDOKKUM2

It Kokelhûs fan Jan en Sjut
Earnewâld

ADMIRALDOKKUM4

Korenmolen de Hoop

Sumar

ADMIRALDOKKUM19

Streekmuseum-Volkssterrenwacht

Burgum

ADMIRALDOKKUM20

Bezoekerscentrum Terp Hegebeintum

Hegebeintum

ADMIRALDOKKUM18

Skûtsjemuseum

Earnewâld

ADMIRALDOKKUM14

Vlasmuseum It Braakhok

Ee

ADMIRALDOKKUM21

IJstijdenmuseum

Buitenpost

ADMIRALDOKKUM15

Ruurd Wiersma Hûs

Burdaard

ADMIRALDOKKUM11

De Schierstins

Feanwâlden

ADMIRALDOKKUM12

Scherjon’s klompenmakerij en klompenmuseum

Noardburgum

ADMIRALDOKKUM13

De Sûkerei

Damwâld

ADMIRALDOKKUM17

Simke Kloostermanhûs

Twijzel

ADMIRALDOKKUM7

Klooster Claercamp museum

Rinsumageast

ADMIRALDOKKUM9

Museum ’t Fiskershúske
Moddergat

ADMIRALDOKKUM10

Museum Dokkum

Dokkum

ADMIRALDOKKUM6

Natuurmuseum Bruinenberg

De Westereen

ADMIRALDOKKUM22

Kollumer Museum
“Mr. Andreae"

Kollum

EuropeesLandbouwfonds2
provincie1


© 2015 Markant Friesland. Dit project is mogelijk gemaakt dankzij Europese subsidie en de provincie Fryslân, met dank aan Plattelânsprojekten.

Voorts werd een bijdrage ontvangen van de Prins Bernhard Cultuurfonds.