cultuurfondsvierkantConverted
KLOOSTERKLEARKAMP1

Wagenwiel | Klooster Claercamp museum, Rinsumageest

Houten wagenwiel uit de late middeleeuwen. Het wagenwiel is gevonden op de bodem van een waterput bij opgravingen door van professor Giffen. Tussen 1939 en 1941 deed hij opgravingen op het terrein van het voormalige klooster Claercamp bij Rinsumageest.

Het wagenwiel bestaat uit een houten as met tien overgebleven houten spaken.

 

Andere objecten van dit museum:

KLOOSTERKLEARKAMP5item3KLOOSTERKLEARKAMP4

EuropeesLandbouwfonds2
provincie1


© 2015 Markant Friesland. Dit project is mogelijk gemaakt dankzij Europese subsidie en de provincie Fryslân, met dank aan Plattelânsprojekten.

Voorts werd een bijdrage ontvangen van de Prins Bernhard Cultuurfonds.

KLOOSTERKLEARKAMP5 KLOOSTERKLEARKAMP4