cultuurfondsvierkantConverted
FOGELSANGHSTATE1

Schilderij Pibo Doma | Fogelsangh State, Veenklooster

Olieverfschilderij van Pibo Doma, gemaakt door Pieter Nason in 1667.

Fogelsanghstate staat op of nabij de plek waar in de 12de eeuw een Praemonstratenser klooster heeft gestaan. In 1580, ten tijde van de reformatie, wordt het klooster, zoals alle kerkelijke bezittingen, geconfisceerd en wordt het eigendom van de Staten van Friesland. In 1639 wordt het door Theodorus van Fogelsangh gekocht en in 1646 gaat het naar diens broer Pibo Doma, die zich niet Fogelsangh, maar naar zijn moeder Doma noemt. Het schilderij van Pibo Doma, met het net ondertekende koopcontract op tafel, geschilderd in 1667 door Pieter Nason, hangt in de Hall.

Het huis in altijd in particuliere handen geweest, het vererfde steeds, werd nooit verkocht en is nu eigendom van Kyra Livia baronesse van Harinxma thoe Slooten die het vruchtgebruik van het huis heeft ondergebracht in de “Stichting Fogelsangh State”.

 

Andere objecten van dit museum:

FOGELSANGHSTATE2item4FOGELSANGHSTATE4

EuropeesLandbouwfonds2
provincie1


© 2015 Markant Friesland. Dit project is mogelijk gemaakt dankzij Europese subsidie en de provincie Fryslân, met dank aan Plattelânsprojekten.

Voorts werd een bijdrage ontvangen van de Prins Bernhard Cultuurfonds.

FOGELSANGHSTATE2 FOGELSANGHSTATE4