cultuurfondsvierkantConverted
IMG9190

Schilderij | Fries Landbouwmuseum, Goutum

Olieverfschilderij ‘De Aardappelrooier’ van Ids Wiersma uit 1930 afmetingen 80 x 100 cm.

Ids Wiersma(1878-1965), werd geboren in Brantgum. Aanvankelijk werkte hij als huisschilder. Van 1898 tot 1906 studeerde hij aan de tekenacademie in Den Haag. Zijn stijl van werken werd gekenmerkt door grote aandacht voor het detail. In 1915 werd Ids Wiersma leraar in de vakken etsen en lithograferen aan de Haagse Tekenacademie. In 1918 vestigde hijzich in Drachten, mede omdat hij geen bevrediging vond in het lesgeven. Hij wilde het oude Friesland vastleggen voor het was verdwenen. Van de Zuivelbank te Leeuwarden kreeg hij de opdracht om het Friese boerenleven op olieverfschilderijen af te beelden. In 1926 verruilde hij Drachten voor Amsterdam. Met name na 1929 legde hij zich sterk toe op het uitbeelden van tafereeltjes uit het boerenleven. Hij stierf in 1965 te Noord-Bergum.

 

Andere objecten van dit museum:

IMG9217item4

EuropeesLandbouwfonds2
provincie1


© 2015 Markant Friesland. Dit project is mogelijk gemaakt dankzij Europese subsidie en de provincie Fryslân, met dank aan Plattelânsprojekten.

Voorts werd een bijdrage ontvangen van de Prins Bernhard Cultuurfonds.

IMG9217