EuropeesLandbouwfonds1
provincie2
cultuurfondsvierkantConverted1

Museumschatten van Noordoost Friesland geeft u een klein voorproefje van al het moois dat de regio en museale instellingen u te bieden hebben. Noordoost Friesland behoort tot de oudste bewoonbare gebieden van de provincie en dat weerspiegelt zich in de gebouwen en collecties. Het zijn pareltjes van cultureel erfgoed die bij het grote publiek nog weinig bekend zijn, maar die de aandacht van de bezoeker alleszins waard zijn.

Niet alleen het unieke cultuurlandschap met zijn dijken en  eeuwenoude terpen die bekroond worden door middeleeuwse kerkjes, maar ook zaken als de enige middeleeuwse stenen toren die in Friesland bewaard bleef: de Schierstins te Veenwouden; of het net zo unieke gebouw van de Fries-Groningse Admiraliteit in Dokkum.

Of wat dacht u van een origineel Braakhok (vlasverwerking), de prachtige naïeve kunst van melkvaarder Ruurd Wiersma in zijn van onder tot boven beschilderde woonhuis, de vele vissershuisjes, molens, een grote kruidentuin, sterrenwacht, klompenmuseum, landbouwmuseum en noem maar op. Op deze site kunt u een indruk krijgen van die verscheidenheid.

Op deze site vindt u beschrijvingen en filmpjes van enkele juweeltjes in onze collecties.

In sommige filmpjes van de museumobjecten zitten kleine grapjes verstopt. Veel plezier bij het ontdekken hiervan!

Deze site kon tot stand komen dankzij financiële steun van de provincie Friesland en Europese subsidie, onder bemiddeling van het Bureau Plattelânsprojekten. Maar ook de Ottema Kingma Stichting en het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunden het initiatief van de stichting Markant Friesland om de collecties van haar leden digitaal te ontsluiten. De medewerkers van Bureau Virema en vormgever Richard Bos hebben hun best gedaan om een zo aantrekkelijk mogelijke presentatie te realiseren en wij verwachten dat u zo op onderhoudende en speelse wijze een indruk krijgt van al het moois dat de regio Noordoost Friesland te bieden heeft.

Adlib is een registratiesysteem voor musea, waarmee het mogelijk wordt de collecties voor een groot publiek via internet toegankelijk te maken. De bedoeling is dat in 2018 het overgrote deel van de collecties via Adlib zal zijn ontsloten en via internet te raadplegen. Markant Friesland werkt daarin samen met het provinciale digitaliseringsproject Kolleksjes Tichtby.

WIERSMABURDAARD2
oudheidkamer
museumschattentitel
markant2
SUKERIJ22
ADMIRALDOKKUM1


© 2015 Markant Friesland. Dit project is mogelijk gemaakt dankzij Europese subsidie en de provincie Fryslân, met dank aan Plattelânsprojekten.

Voorts werd een bijdrage ontvangen van de Prins Bernhard Cultuurfonds.

mus