cultuurfondsvierkantConverted

Skûtsje Aebelina | Skûtsjemuseum, Earnewâld

Het skûtsje de Aebelina, replica van een houten skûtsje uit 1861, gebouwd bij Eeltje Holtrop van der Zee in Joure. Houten schip van 12 meter lang. Het beurtscheepje, gemaakt van inlands eiken, is gebouwd van 2004 – 2009 naast het Skûtsjemuseum o.l.v. scheepsbouwmeester Johan Prins uit Workum. Hij kreeg hulp van werkzoekenden, reïntegranten en vrijwilligers.

De Aebelina was erg bekend vanwege haar bijzondere zeilkwaliteiten. Ze won meer aan prijzengeld dan dat ze kostte in 1861, nl. F 1400,--. De Aebelina deed dienst als beurtschip tussen Grou, Leeuwarden en Sneek, van 1861 tot 1910. Na 1910 is de Aebelina nog als plezierjacht gebruikt. In de Tweede Wereldoorlog is het schip verdwenen.

Nu vaart de Aebelina wekelijks met gasten in de Alde Feanen rond Earnewâld en verschijnt ze op diverse maritieme manifestaties.

 

Andere objecten van dit museum:

SKUTSJEMUSEUM2item3SKUTSJEMUSEUM3

SKUTSJEMUSEUM1
EuropeesLandbouwfonds2
provincie1


© 2015 Markant Friesland. Dit project is mogelijk gemaakt dankzij Europese subsidie en de provincie Fryslân, met dank aan Plattelânsprojekten.

Voorts werd een bijdrage ontvangen van de Prins Bernhard Cultuurfonds.

SKUTSJEMUSEUM2 SKUTSJEMUSEUM3