cultuurfondsvierkantConverted
SIMKEKLOOSTERMAN2

Schoorsteenstuk | Simke Kloosterman Hûs, Twijzel

Schoorsteenstuk “Rebecca en Eliëzer bij de bron (Gen.24:20-25)” in de oudheidkamer van het Simke Kloostermanhuis, geschilderd door de Friese schilder Rienk Jelgerhuis in 1771. Afmetingen 98 x 55 cm. In bruikleen van het Fries Museum.

Rienk Jelgerhuis (1729-1806) was in zijn tijd vooral befaamd was als portrettist en schilder van stillevens. Hij werkte in Kampen en Amsterdam .

Het schoorsteenstuk betreft een Bijbelse voorstelling. In Genesis 24 wordt beschreven hoe Abraham een van zijn knechten op pad stuurt om een vrouw te zoeken voor zijn zoon Isaac. Bij een waterput ontmoet deze knecht Rebecca, dochter van Betuel. Hij biedt haar geschenken aan: gouden armbanden en een gouden neusring.

 

Andere objecten van dit museum:

SIMKEKLOOSTERMAN5item3SIMKEKLOOSTERMAN1

EuropeesLandbouwfonds2
provincie1


© 2015 Markant Friesland. Dit project is mogelijk gemaakt dankzij Europese subsidie en de provincie Fryslân, met dank aan Plattelânsprojekten.

Voorts werd een bijdrage ontvangen van de Prins Bernhard Cultuurfonds.

SIMKEKLOOSTERMAN5 SIMKEKLOOSTERMAN1